مرکزآموزش علمی کاربردی زندانهاي همدان
سايت اطلاع رساني مركز آموزش عالي جامع علمي كاربردي سازمان زندانهاي كشور - منطقه 2 همدان
شنبه بیست و ششم بهمن 1392 :: 13:18 ::  نويسنده : مركز آموزش

بسمه تعالی

با توجه به تماس مکرر دانشجویان در خصوص مبلغ واریز شهریه به صورت فیش لذا پرداخت 15% ستاد مرکز بصورت آنلاین(اینترنتی)

و 85% سهم علمی کاربردی زندانها به صورت فیش در بانک تجارت باید پرداخت گردد و در سیستم (سامانه سجاد) ثبت شود.

مراحل پرداخت شهریه

1)ابتدا وارد پرتال دانشجویی می شوید.

2)سپس در قسمت منوی اصلی گزینه شهریه را انتخاب می نمایید.

3) در قسمت دریافت کننده ها دو مورد وجود دارد "ستاد" و "مرکز آموزش سازمان زندانها" ابتدا در قسمت ستاد گزینه سبز رنگ پرداخت را کلیک نمایید.

4) در قسمت بالای صفحه چهار گزینه؛  1- تایید اطلاعات، 2- انتخاب روش پرداخت، 3- پرداخت، 4- تایید پرداخت، موجود می باشد که با گذارندن هر مرحله صحیح چراغ سبز زیر گزینه روشن خواهد شد.

5) بعد از صفحه باز شده مرحله 5 در انتهای صفحه بر روی گزینه «اطلاعات پرداخت، مورد تایید است» کلیک نمایید.

6) گزینه انتخاب را در سمت چپ صفحه کلیک کرده و گزینه ادامه پرداخت را انجام دهید.

7) بعد از ادامه پرداخت وارد قسمت پرداخت الکترونیکی بانک می شوید و بعد از اتمام کار شماره تراکنش و یا پیگیری را یادداشت نموده و مجدد به صفحه باز گشته و همین مراحل را نیز برای پرداخت سهم مرکز آموزش زندانها انجام می شود.

8) مجددا به قسمت موارد قابل پرداخت در منوی شهریه وارد شوید.

9) گزینه مرکز آموزش زندانها را انتخاب نموده و پرداخت را کلیک نمایید.

10) همه مراحل ذکر شده را مجدد طی کرده و بعد از پرداخت مبلغ 85% به صورت فیش در بانک تجارت و شماره حساب قید شده فیش واریزی را حتما باید در قسمت اطلاعات فیش واریزی ثبت نمایید در غیر اینصورت پرداخت داتشجو ثبت نخواهد شد.

 

 شهریه 85% را به  صورت حضوری به شماره حساب 166658667 بانک تجارت به نام مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندانهای کشور واریز نمایند و فیش آن را در سیستم ثبت کنند.

 

دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 :: 8:8 ::  نويسنده : مركز آموزش

دانشجویان گرامی 

انتخاب واحد را فقط از دروسی که برای رشته شما

 در جداول زیر 

ارائه شده است انجام دهید.

دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 :: 1:17 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی ارشاد و معاضدت قضایی

پنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهجمعهجمعه
10-1214-1616-1818-208-1010-12
اندیشه 1حقوق جزای اختصاصیحقوق مدنیکارگاه حقوقیحقوق ثبتامور حسبی
زارعیرضاپوررضاپورزارعیرنجبرانرنجبران

دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 :: 0:30 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی مشارکت های مردمی 92

پنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهجمعهجمعهجمعهجمعه
8-1010-1214-1616-1818-208-1010-1214-1616-18
مبانی و اصول تبلیغاتخدمات اجتماعی و تعاون در اسلاممبانی مددکاریاصول علم اقتصادآئین سخنوریمدیریت مشارکتهای مردمیآشنایی بامشارکتهای مردمیجامعه شناسی خانوادهکاربینی
احمدیرضاییرهبربختیاری پورنادری
پیکر
قنبریقنبریاحمدی

دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 :: 0:11 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی اصلاح و تربیت 92

پنج شنبهپنج شنبهسه شنبهپنج شنبهپنج شنبهچهارشنبهچهارشنبهجمعه
8-1010-128-1114-1616-1818-208-1010-12
حقوق جزای عمومیعرفان عملی اسلامشناخت اختلالات روانیمقدمه علم حقوقکاربرد مددکاری اجتماعی فردیکلیات علم حقوقکاربینیجامعه شناسی خانواده
رضاپورنادری پیکرضرابیانمحمدیپروینمحمدینادریاحمدی

دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 :: 0:0 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی مددکاری اجتماعی 92

پنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهچهارشنبهجمعهجمعهجمعه
8-1010-1214-1616-1818-208-1010-1214-16
عرفان عملی اسلامروانشناسی اجتماعیاصول مشاوره و راهنماییمبانی مددکاریگروه هدف خانوادهجامعه شناسی خانوادهمهارتهای اجنماعیمبانی توانبخشی
نادری پیکراحمدیپورسینارهبررهبرخدائیجدیدیدیانی گهر

یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 :: 23:54 ::  نويسنده : مركز آموزش
کارشناسی اصلاح و تربیت 92

پنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهچهارشنبهجمعهجمعه
8-1010-1212-1414-1616-1818-2018-2010-1216-18

حفاظت و اطلاعاتروش تحقیقروشهای بازپروری و توانبخشی اجتماعیروشهای اصلاح و تغییر رفتارآسیب شناسی زنداناصلاح و تربیت در اسلامآمار کاربردیکاربینیکارورزی
رضاییخدائیاحمدیکاویانیکاکاوندزارعیالماسی       -       -

یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 :: 23:48 ::  نويسنده : مركز آموزش
کارشناسی آسیب شناسی 92

چهارشنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهجمعهجمعهجمعهجمعه
8-1010-1214-1616-1818-208-1010-1214-1616-18
اقوام و فرهنگ های ایرانیمصوبات سازمان مللآشنایی با آسیب های اجتماعی روانشناسی رشدروانشناسی اعتیاداصول و مبانی پیشگیریشیوه های آگاه سازی جامعه شناسی خانوادهکاربینی
جدیدی محمدیپروینکاویانینادرینادریپورداود خدایی     -

یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 :: 23:28 ::  نويسنده : مركز آموزش
کارشناسی مددکاری قضایی 92

پنج شنبه پنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهپنج شنبهجمعهجمعهجمعهجمعه
8-1010-1212-1414-1616-1818-208-1010-1214-1616-18
تفسیر موضوعی قرآنمشکل گشایی در مددکاریکاربینیآسیب شناسی زندانحقوق زندانیان ازدیدگاه اسلاماختلالات شخصیتی شایع در زنداناصول و فنون مذاکرهروش تحقیق در علوم اجتماعیمهارتهای مساله یابی و تصمیم گیریروشهای ایجاد ارتباط حرفه ای با زندانیان
زارعیرهبر    - کاکاوندزارعیکاکاوندپورداودخداییضیافردیانی گهر

یکشنبه هشتم دی 1392 :: 10:46 ::  نويسنده : مركز آموزش

برنامه امتحانی دانشجویان کلیه رشته ها  نیمسال اول 93-92

کلیه امتحان دانشجویان مقطع کارشناسی ساعت 10 برگزار میشود.

امتحانات داشجویان مقطع کاردانی ساعت 12 برگزار میشود.
ادامه مطلب ...
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : MRTZ